JanKa. Wydawnictwo i...
WYDAWNICTWO REDAKTORNIA PORADNIA DTP SPRZEDAŻ KONTAKT
 
 
 
KSIĄŻKI
AUTORZY
WYWIADY
RECENZJE
GALERIA
LINKI

pobierz logo:

PNGPDF
JanKa wydawnictwo i...

ul. Majowa 11/17
05-800 Pruszków
tel.: 694 536 051
e-mail:
wydawnictwo@jankawydawnictwo.pl
poradnia@jankawydawnictwo.pl
redaktornia@jankawydawnictwo.pl
teksty@jankawydawnictwo.pl

NIP: 525-125-68-11
REGON: 142069266
Wpis do EDG nr 17288
(Prezydent Miasta Pruszkowa)
Numer konta:
52 1020 1055 0000 9202 0237 2134


Polityka prywatności
(uwzględniająca zmiany w prawie ochrony danych osobowych i swobodnego ich przepływu, wprowadzone 25.05.2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku):

Administratorem Państwa danych osobowych jest JanKa wydawnictwo i..., wpisane do EDG prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pod numerem 17288, z siedzibą w Pruszkowie (05-800, ul. Majowa 11/17), NIP 525-125-68-11, REGON 142069266, nr telefonu: +48 694 536 051.

1. W związku z prowadzoną działalnością zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami - w tym w szczególności z RODO - i przewidzianymi w nich zasadami. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić im bezpieczeństwo.
2. Dane osobowe Państwa zawarte w umowach, pozyskane w drodze korespondencji lub ze źródeł ogólnodostępnych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, ew. numer konta (w wypadku autorów książek wydanych także pesel i wizerunek)) są przechowywane w naszej bazie danych i będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umów i prowadzenia działalności oraz archiwizowane zgodnie z przepisami prawa do momentu zgłoszenia sprzeciwu - jeśli inne przepisy tego nie wykluczają.
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej Administratora, w tym zwłaszcza realizowania zawartych z Państwem umów.
4. Administrator danych może, jeśli wymaga tego prawnie uzasadniony interes realizowany przez niego, udostępnić niektóre dane podmiotom zewnętrznym w związku z usługami, jakie te podmioty świadczą na rzecz wydawnictwa, w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług (np. biuro prawno-rachunkowe, dostawca usług internetowych, poczta, firmy kurierskie, działające na naszą rzecz firmy informatyczne).
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do innego państwa ani jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
6. Dane nie są i nie będą automatyzowane ani profilowane.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat: https://giodo.gov.pl/
9. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych bezpośrednio, mailowo pod adresem wydawnictwo@jankawydawnictwo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (wydawnictwa).

JanKa

PRZYŚLIJ TEKST
NOWOŚCI